فلفل قرمز
دعای پیشگیری و درمان چشم زخم
2,000 تومان افزودن به سبد

دعای پیشگیری و درمان چشم زخم

2,000 تومان

دعای پیشگیری و درمان چشم زخم

چاپ شده روی کاغذ A5

امام صادق ع فرمودند:

ملتزم به دعا باشید چرا که درمان هر دردیست، زمانی که دعا میکنی چنان دعا کن که حاجتت را حاضر ببینی (مستدرک ج۵ ،ص: ۱۹۰)