سبد خرید
موی بینی

موی بینی

موی بینی

امام صادق (ع) در مورد موی بینی می فرماید:
بزرگ شدن یقه و روییدن مو در بینی، ایمنی از بیماری جذام است.

موهای داخل بینی خیلی مفید است.امروزه معروف است موهای بینی مثل صافی عمل میکنند.یعنی با رطوبتی که روی این موها جمع میشود و هوایی که با تنفس از کنار این مو ها رد می شود،گرد و غبار وآلودگی ها از هوا گرفته شده و به این مو ها می چسبند و به شکل فضولات بینی خارج میشوند.فضولات بینی همان گرد و خاک و میکروب هایی است که بینی به خودش جذب میکند و همین مایه ایمنی از بیماری جذام است.نظافت موهای زائد بدن سبب خروج بیماری و حتی خروج سودا از بدن می شود.ولی موهای بینی خوب و مفید است چون هوایی که تنفس می شود را تصفیه می کند.

اما صادق می فرماید:
کوتاه کردن موی بینی چهره را زیبا می کند.

بنابراین نباید موهای داخل بینی را کاملا کوتاه کرد بلکه اگر از بینی خارج شده بودند باید آن ها را مقداری کوتاه کرد و این امر سبب زیبایی صورت می شود.